Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací

Show full item record

No preview available
Title: Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací
Author: Dobeš, Kamil
URI: http://hdl.handle.net/10563/6607
Date: 2008-08-31
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního výzkumu analyzovat současný stav řízení poptávky v českých organizacích a navrhnout vhodnou metodiku konstrukce poptávkové funkce a procesu prognózování pro potřeby plánování poptávky. Téma disertační práce zabývající se systémy pro řízení poptávky bylo zvoleno za předpokladu stále rostoucího požadavku na schopnost začlenit znalosti tržního prostředí do systémové předpovědi. V první části práce je zpracována literární rešerše dostupné tuzemské i zahraniční literatury. Jsou zde zpracovány poznatky týkající se jak obsahu pojmu řízení poptávky, tak i možnosti začlenění do ostatních podnikových procesů. Součástí práce jsou základní metody konstrukce a prognózování poptávky. Dále jsou zpracovány hypotézy pro výzkumnou část práce. V další části práce jsou uvedeny výsledky provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu v prostředí českých firem. Vyhodnocování bylo prováděno pomocí standardních statistických postupů, kvadrantové analýzy a obsahové analýzy. V poslední části byla vytvořena metodika konstrukce poptávkové funkce a prognózy poptávky a provedena syntéza teoretických a praktických přínosů disertační práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
dobeš_2008_dp.pdf 1.465Mb PDF View/Open
dobeš_2008_vp.zip 17.04Kb Unknown View/Open
dobeš_2008_op.pdf 95.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account