Řízení spojitých systémů s dopravním zpožděním různými metodami

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení spojitých systémů s dopravním zpožděním různými metodami

Show full item record

No preview available
Title: Řízení spojitých systémů s dopravním zpožděním různými metodami
Author: Vavruša, Svatomír
URI: http://hdl.handle.net/10563/590
Date: 2006-05-19
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá řízením spojitých systémů s dopravním zpožděním na vstupu včetně systémů s integračními vlastnostmi a systémů nestabilních. Postup při návrhu řízení vychází ze vstupně-výstupního popisu řízeného systému a je založen na aproximaci dopravního zpoždění a aplikaci polynomiální metody spolu s metodou přiřazení pólů. Je použita konfigurace systému řízení se dvěma zpětnovazebními regulátory. Výsledné stabilní a ryzí regulátory jsou získány řešením polynomiálních rovnic s pravými stranami, jejichž tvar je dán zvolenou metodou přiřazení pólů. Jedna z použitých metod využívá i techniku LQ řízení. V disertační práci jsou odvozeny vzorce pro výpočet parametrů regulátorů pro uvažovné typy řízených systémů. Navržená metoda je otestována a porovnána s jinými metodami na sedmi typech regulovaných soustav.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
vavruša_2006_dp.pdf 1.227Mb PDF View/Open
vavruša_2006_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
vavruša_2006_op.doc 79.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account