Kultura školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kultura školy

Show full item record

No preview available
Title: Kultura školy
Author: Kubíčková, Miloslava
URI: http://hdl.handle.net/10563/5881
Date: 2008-10-17
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Kultura školy je v posledních letech jedním z velmi často diskutovaných témat, které je zkoumáno z několika hledisek, různými metodami a s různými záměry. Disertační práce se zabývá kulturou školy ve vztahu k vnitřnímu prostředí školy - klimatu s důrazem na vliv osobnosti učitele při vytváření kultury vzdělávací instituce. Literární rešerše je selektována do několika částí. V první části se poukazuje na vývoj pojmu kultura na základě sociologického, antropologického a psychologického přístupu. Druhá část vymezuje a analyzuje firemní kulturu s následným zaměřením na teoretický koncept kultury školy. Další část práce se věnuje vnitřnímu prostředí - klimatu školy s následným definováním vztahu mezi klimatem a kulturou školy. Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního výzkumu popsat vnitřní prostředí - klima školy, zjistit kulturní dimenze učitelů a na jejich základě definoKultura školy je v posledních letech jedním z velmi často diskutovaných témat, které je zkoumáno z několika hledisek, různými metodami a s různými záměry. Disertační práce se zabývá kulturou školy ve vztahu k vnitřnímu prostředí školy - klimatu s důrazem na vliv osobnosti učitele při vytváření kultury vzdělávací instituce. Literární rešerše je selektována do několika částí. V první části se poukazuje na vývoj pojmu kultura na základě sociologického, antropologického a psychologického přístupu. Druhá část vymezuje a analyzuje firemní kulturu s následným zaměřením na teoretický koncept kultury školy. Další část práce se věnuje vnitřnímu prostředí - klimatu školy s následným definováním vztahu mezi klimatem a kulturou školy. Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního výzkumu popsat vnitřní prostředí - klima školy, zjistit kulturní dimenze učitelů a na jejich základě definovat specifika jejich profesní kultury a určit základní uznávané hodnoty učitelů. Na základě zjištěných existujících kulturních dimenzí a uznávaných hodnot učitelů vyjádřit jejich vliv na kulturu školy. Součástí výzkumného problému je i stanovení hypotéz. V závěru jsou výsledky výzkumného šetření porovnávány se stanovenými hypotézami. Výsledkem je potvrzení nebo zamítnutí stanovené hypotézy.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kubíčková_2008_dp.pdf 1.117Mb PDF View/Open
kubíčková_2008_vp.pdf 143.2Kb PDF View/Open
kubíčková_2008_op.pdf 80.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account