Projektování flexibilních výrobních systémů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projektování flexibilních výrobních systémů

Show full item record

No preview available
Title: Projektování flexibilních výrobních systémů
Author: Šofr, Luděk
URI: http://hdl.handle.net/10563/9053
Date: 2009-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložené teze dizertační práce s názvem "Projektování flexibilních výrobních systémů" se zabývá problematikou využití metod průmyslového inženýrství v praxi, konkrétně v analýze a projektování výrobních systémů v prostředí masové kustomizace. Práce analyzuje hlavní konkurenční faktory výrobních systémů a jako hlavní prvek definuje flexibilitu. Jsou porovnávané rozličné výrobní koncepty - počítačová integrace, digitální podnik, Just in Time, Lean Production, Lean Management, Lean Consumption, Toyota Production System, Lean Six Sigma, World Class Manufacturing, World Class Business, Theory of Constraints (TOC), Fraktálový podnik, podnikové sítě, segmentovaný podnik, modulární podnik, focused factory, virtuální podniky, Jsou diskutovány také rozličné přístupy k projektování výrobních systémů a jejich slabé stránky. Cíle dizertační práce jsou: Definování struktury a prvků flexibilního podniku, návrh základních metrik pro měření flexibility podniku, vývoj integrované metodiky projektování flexibilního podniku, dopracování stávající metodiky projektování výrobních systémů o prvky projektování pracovníků, jejich organizace a zapojení do kontinuálního systému zlepšování, propojení vývoje výrobků, technické přípravy výroby a projektování výrobních systémů do integrovaného systému, integrace systematických přístupů (systémové inženýrství, projektové řízení, DMAIC) s metodami štíhlého podniku a s nástroji dynamické simulace, ověření metodiky v praxi

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
šofr_2009_dp.pdf 5.904Mb PDF View/Open
šofr_2009_vp.pdf 196.9Kb PDF View/Open
šofr_2009_op.pdf 80.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account