Řízení materiálového toku pomocí elektronické podoby metody kanban

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení materiálového toku pomocí elektronické podoby metody kanban

Show full item record

No preview available
Title: Řízení materiálového toku pomocí elektronické podoby metody kanban
Author: Bilík, Tomáš
URI: http://hdl.handle.net/10563/8359
Date: 2009-02-06
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Elektronický kanban se objevuje v materiálovém toku v posledních letech s rozšiřující funkcionalitou podnikových informačních systémů v materiálovém toku. Právě implementací kanbanu do informačních systémů lze snížit dodací doby mezi jednotlivými prvky v materiálovém toku a tím i celkově snížit množství zásob v oběhu. Nasazení elektronického kanbanu do podnikového informačního systému umožňuje eliminovat chyby způsobené lidským faktorem - ať již záměrné nebo způsobené nedbalostí. Práce se zabývá problematikou elektronického kanbanu, jeho přínosem pro materiálový tok, zkoumá možnosti a typy materiálových toků, kde implementace elektronického kanbanu přináší kratší dodací termíny a zpřesnění údajů nutných pro řízení materiálového toku. V úvodu práce se věnuji současné úrovni poznání metody kanban, především pak jeho elektronické podobě. Pokračuji ve zkoumání elektronického kanbanu v průmyslové praxi. Následuje zpracování analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení v elektronickém kanbanu. Na základě výsledků SWOT analýzy a teoretických poznatků z literatury definuji hypotézy zaměřené na přínos elektronického kanbanu ve srovnání s plastovým kanbanem. Pomocí matematických metod srovnávám přínos elektronického kanbanu oproti klasickému plastovému kanbanu s ohledem na definované hypotézy. Tyto informace pak v práci zpracovávám pomocí simulace a změnou jednotlivých parametrů materiálového toku si ověřuji, za jakých podmínek lze očekávané výsledky hypotéz potvrdit. Na závěr této práce zpracovávám doporučení, jak postupovat při implementaci elektronického kanbanu do materiálového toku.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
bilík_2009_dp.pdf 1.884Mb PDF View/Open
bilík_2009_vp.pdf 89.54Kb PDF View/Open
bilík_2009_op.pdf 63.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account