Význam ochrany a bezpečnosti IS/IT pro konkurenceschopnost podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam ochrany a bezpečnosti IS/IT pro konkurenceschopnost podniku

Show full item record

No preview available
Title: Význam ochrany a bezpečnosti IS/IT pro konkurenceschopnost podniku
Author: Kafka, Milan
URI: http://hdl.handle.net/10563/7461
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Informace se stávají v období globalizace obchodu s větší mírou spolupráce, dynamičnosti a vzájemné integrace firem velmi ceněnou komoditou se strate-gickým významem. Uvedené skutečnosti přináší nový pohled a význam přimě-řené bezpečnosti informací v IS/IT zejména v souvislostech s jejich elektroniza-cí a elektronickou výměnou. Ochrana a bezpečnost IS/IT tedy pro společnosti nabývá aktuálně stále většího významu a je jedním z klíčových faktorů konku-renceschopnosti a ekonomické úspěšnosti společnosti. Zájem managementu o bezpečnost IS/IT a informací tím vyplývá nejenom z ohrožení prosperity a konkurenceschopnosti ale v případě extrému i vlastní existence podniku. Předkládaná disertační práce se zamýšlí nad problematikou bezpečnosti IS/IT z několika pohledů: "Tendence v oblasti bezpečnosti a hrozeb, manažerský ná-hled, technologický náhled, ekonomický náhled." Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního výzku-mu a praktických zkušeností identifikovat a analyzovat příčiny současných bez-pečnostních incidentů a rizikových faktorů z výše uvedených pohledů a souvis-lostí. V závěru práce jsou výsledky konfrontovány se stanovenými hypotézami. Výsledky práce všeobecně přispějí k rozvoji problematiky ochrany a bezpečnos-ti IS/IT z pohledu konkurenceschopnosti společnosti.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kafka_2008_dp.pdf 6.825Mb PDF View/Open
kafka_2008_vp.pdf 116.9Kb PDF View/Open
kafka_2008_op.pdf 81.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account