Význam metod průmyslového inženýrství pro restrukturalizaci konkurenceschopných podniků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam metod průmyslového inženýrství pro restrukturalizaci konkurenceschopných podniků

Show full item record

No preview available
Title: Význam metod průmyslového inženýrství pro restrukturalizaci konkurenceschopných podniků
Author: Polášková, Magda
URI: http://hdl.handle.net/10563/6940
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce s názvem "Význam metod průmyslového inženýrství pro restrukturalizaci konkurenceschopných podniků" se zabývá problematikou využití metod průmyslového inženýrství v praxi, konkrétně v podnicích plastikářského a gumárenského průmyslu. Hlavním cílem práce je ukázat důležitost metod průmyslového inženýrství pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků gumárenského a plastikářského průmyslu. Tato práce je rozdělena do několika základních částí. První část se zabývá teoretickými východisky. Autorka stručně definovala pojmy jako restrukturalizace, konkurenceschopnost a průmyslové inženýrství. Zaměřila se také na vymezení několika základních metod průmyslového inženýrství a jejich definic. Druhá část je zaměřena na vymezení hlavních i dílčích cílů společně s hypotézami, které jsou formulovány tak, aby uvedené cíle potvrdily či vyvrátily. Následuje uvedení postupu práce a použitých metod řešení a charakteristika hlavních dosažených výsledků. Cílem práce je na základě teoretického, kvalitativního a kvantitativního terénního výzkumu zhodnotit součastný stav využívání metod PI a prokázat důležitost těchto metod pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků. V další části práce jsou syntetizovány získané poznatky s potvrzením/vyvrácením formulovaných hypotéz. Ve shrnutí výsledků disertační práce se autorka věnuje popisu přínosů pro teorii i pro praxi.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
polášková_2008_dp.pdf 1.606Mb PDF View/Open
polášková_2008_vp.pdf 84.95Kb PDF View/Open
polášková_2008_op.pdf 75.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account