Konstrukce a hodnocení vlastností pneumatik

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konstrukce a hodnocení vlastností pneumatik

Show full item record

No preview available
Title: Konstrukce a hodnocení vlastností pneumatik
Author: Láznička, Libor
URI: http://hdl.handle.net/10563/4720
Date: 2007-03-26
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Téma předložené práce je velmi široké a vzhledem k časovým i pracovním možnostem bylo nutno se zaměřit na úžeji vymezené oblasti. Vedle základních fyzikálních poznatků o tření, teple, práci plynu, materiálech a konstrukci je velmi stručně uveden pásový model radiální pneumatiky jako základní teoretický nástroj pro předpovědi odezev na vnější zatížení pneumatiky. Pro kvantitativní zpracování reálných dat slouží statistické metody. Prvním hlavním tématem práce je valivý odpor pneumatik, který souvisí se spotřebou paliva automobilů a má tedy přímý dopad na ekonomii dopravy. Metodou plánovaného experimentu bylo ověřeno, že valivý odpor nákladních radiálních pneumatik v poměrně velkém rozpětí zatížení a huštění lze popsat lineární funkcí zatížení a převrácené hodnoty huštění. Tím se rozšířila platnost tohoto vztahu i na nákladní radiální pneumatiky. Druhým hlavním tématem jsou poruchy uniformity pneumatik. Jsou to odchylky od ideálu osové symetrie a konstantních odezev pneumatiky na konstantní vnější zatížení. Slouží jako ukazatele kvality výroby pneumatik a jejich měření a hodnocení je standardní součástí výstupní kontroly výroby. Výsledkem běžného měření uniformity při nízké rychlosti je vektor složený ze sedmi a více geometrických a silových parametrů. Distribuce poruch uniformity a korelace se zkoumaly na velkých souborech nákladních pneumatik. Pro jejich popis jako náhodných veličin se jako nejvhodnější jeví zobecněné B-rozdělení, jehož parametry se najdou genetickým algoritmem. Distribuce poruch lze použít ke klasifikaci kvality výroby. Mezi některými složkami vektoru poruch uniformity jsou statisticky významné korelace, mezi jinými nikoli. Informaci o tom podává korelační matice. Korelací mezi poruchami uniformity a parametry technologie výroby lze použít k hledání příčin zhoršení parametrů uniformity. Překvapující je poměrně slabá korelace mezi vysokorychlostními a nízkorychlostními parametry uniformity.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
láznička_2007_vp 0bytes Unknown View/Open
láznička_2007_op.zip 822.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account