Deformační chování keramických směsí modifikovaných polyelektrolyty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Deformační chování keramických směsí modifikovaných polyelektrolyty

Show full item record

No preview available
Title: Deformační chování keramických směsí modifikovaných polyelektrolyty
Author: Paravanová, Gordana
URI: http://hdl.handle.net/10563/3980
Date: 2007-02-15
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Řada publikací prokazuje, že dosud vypracované metody pro měření reologických charakteristik modifikovaných silikátových kompozitů, zejména s cementovým pojivem, neumožňují tyto parametry studovat reprodukovatelně. Cílem doktorské práce je vývoj nové centrifugální metody spojené s měřením reologických vlastností modifikovaných a nemodifikovaných suspenzí na bázi cementu. Matematický model metody je ověřen experimentálně a prokázaná je také závislost prahového napětí (meze kluzu) a poměru voda/pevná fáze na velikosti odstředivých sil. V práci bylo dále navrženo použití uvedených veličin jako reologických charakteristik pro dané suspenze. Vliv organických přísad v suspenzích byl sledován měřením na rotačním viskozimetru a porovnáván s výsledky nově navržené metody. Princip působení organických přísad v cementových suspenzích byl posléze sledován pomocí sorpčních a kalorimetrických měření. Centrifugální metoda byla též aplikována na nově syntetizované polymery. Kopolymer akrylatové a maleinové kyseliny a kopolymer sulfonovaného polystyrenu a maleinov kyseliny prokázaly účinky odpovídající komerčně používaným disperzantům.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
paravanová_2007_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
paravanová_2007_op.zip 3.178Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account