Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA

Show full item record

No preview available
Title: Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA
Author: Kolařík, Rostislav
URI: http://hdl.handle.net/10563/3692
Date: 2007-02-09
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Moderní ekonomické přístupy k řízení podniků v minulých letech přinesly také nový pohled na měření a hodnocení výkonnosti podniku. Jedním z nich je hodnotový přístup. Jedním z konceptů hodnotového řízení je ekonomická přidaná hodnota (EVA). Cílem disertační práce je vytvoření metodiky nebo souboru doporučení určených českým podnikům pro využití hodnotového přístupu a ukazatele EVA při měření a řízení výkonnosti.Jako východisko pro naplnění cíle je provedena kritická literární rešerše domácích i zahraničních literárních pramenů. Dále byl zpracován dotazníkový průzkum zaměřený na finanční řízení výkonnosti v českých podnicích s cílem poznat stávající praxi. Součástí disertační práce je odvození vztahů a pro výpočet parametrů moderního bonusového modelu založeného na EVA, jak dosud nebyly publikovány. Bylo zpracováno pět případových studií vybraných podniků, které se zaměřily na tvorbu EVA a faktory hodnoty. Byl vytvořen komplexní program, který slouží ke konverzi účetních dat, výpočtu a analýze tvorby podnikové EVA. Součástí práce je detailní případová studie, která prezentuje podrobný konkrétní návrh implementace ukazatele EVA v podniku. Závěrem práce uveden soubor základních rad a doporučení pro využití ukazatele EVA v českých podnicích.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kolařík_2007_dp.pdf 1.336Mb PDF View/Open
kolařík_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
kolařík_2007_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account