Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě

Show full item record

No preview available
Title: Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě
Author: Mikulec, Petr
URI: http://hdl.handle.net/10563/10570
Date: 2009-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá problematikou využití metod PI inženýrství a výrobní logistiky v souvislosti se synchronizací procesů v podnicích plastikářského průmyslu. Hlavním cílem disertační práce je stanovit, které ze známých principů a metod průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jsou vhodné pro synchronizaci procesů výroby a logistiky za účelem zkracování průběžné doby výroby při výrobě plastových dílů. V první části práce se autor zabývá teoretickými východisky, definuje pojmy související s výrobní logistikou, průmyslovým inženýrstvím, principem štíhlosti, synchronizací procesů a průběžnou dobou výroby a vztahy mezi nimi. Druhá část se zabývá vymezením hlavních a dílčích cílů společně s formulací hypotéz. V další části je uveden postup a časový harmonogram práce společně s metodami použitými při zpracování práce. Obsahem navazující kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce, konkrétně vyhodnocení výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Práce pokračuje návrhem modelu synchronizace výrobních a logistických procesů a kapitolu uzavírá verifikace hypotéz a cílů. V poslední kapitole jsou přiblíženy přínosy disertační práce pro teorii, praxi a výuku.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
mikulec_2009_dp.pdf 4.926Mb PDF View/Open
mikulec_2009_vp.pdf 148.6Kb PDF View/Open
mikulec_2009_op.pdf 246.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account