Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků

Show full item record

No preview available
Title: Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků
Author: Novák, Petr
URI: http://hdl.handle.net/10563/10086
Date: 2009-08-31
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce řeší problematiku nákladového řízení a alokace režijních nákladů. Hlavním cílem práce je zmapování současné situace problematiky alokace režijních nákladů a využití moderních metod řízení a kalkulací nákladů v podmínkách výrobních podniků, provedení analýzy vývoje a struktury režijních nákladů a vytvoření jednoduchého návodu, jak na základě hlavních zásad a principů efektivně přistupovat k řízení a alokaci režijních nákladů, při využití různých nákladových nástrojů. První kapitola práce je věnovaná teoretickému nástinu problematiky a jejímu rozpracování na základě postupných ekonomických změn. Tato kapitola tak představuje východiska pro následující výzkumné a návrhové části práce. Další kapitoly disertační práce, zabývající se výzkumnými šetřeními, poukázaly na velké množství problémů a nedostatků nákladového řízení v praxi výrobních podniků, stejně jako i na nedostatečné využívání moderních nástrojů, jenž jsou v rámci současného nákladového řízení k dispozici. Současně se staly základem pro stanovení dílčích závěru a verifikaci stanovených hypotéz. Na základě všech dostupných výsledků teoretického i praktického šetření autor provedl návrh zásad, které umožní objektivní pohled na revizi a tvorbu nákladových systémů a v jejich rámci také na řízení a alokaci režijních nákladů. Poslední část práce shrnuje přínosy práce pro rozvoj vědeckého poznání a podnikovou praxi, nástin dalšího pokračování práce a návrh doporučení pro zvýšení výkonnosti firem.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
novák_2009_dp.pdf 1.731Mb PDF View/Open
novák_2009_vp.pdf 112.4Kb PDF View/Open
novák_2009_op.pdf 87.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account