Podnik jako živý organismus - Tvorba soustavy řízení podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podnik jako živý organismus - Tvorba soustavy řízení podniku

Show full item record

No preview available
Title: Podnik jako živý organismus - Tvorba soustavy řízení podniku
Author: Girstlová, Olga
URI: http://hdl.handle.net/10563/10047
Date: 2009-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Základem předložené disertace je metodologie minimálních podmínek a rámce pro tvorbu ucelené soustavy řízeni podniku. Praktickým nosičem navržené metodologie je skutečná firma Flexibuild. Systémy řízení podniku prošly složitou evolucí. Od původního důrazu na finální produkt, přes přechod na proces a jeho základní fáze - jako rozdělený proces (podle operací), integrovaný proces (reinženýring architektury) až po rozšířený proces (zahrnující dodavatelské a odběratelské sítě). Po těchto čtyřech základních fázích se v 21.století objevuje tzv. distribuovaný proces (založený na outsourcingu) a konečně recyklační proces (materiálové a znalostní zpětné vazby) ve fázích páté a šesté. Problematika poslední, šesté fáze je předmětem zkoumání této disertační práce.Šestá, recyklační fáze vykazuje přechod od lineárního (vstup-výstup) modelu výroby k modelu cyklickému (vstup-výstup-vstup), kde jsou výstupní produkty dekonstruovány do nových vstupů. V cyklickém pojetí výroby se základní procesy živých organismů zrcadlí ve společenských systémech, obzvláště v podnicích a jejich soustavách řízení. Živé organismy provazují své procesy podle základních biologických principů recyklace, regenerace a znovupoužití. Z tohoto evolučního pohledu na soustavy řízení vyplývá disertační pohled na podnik jako živý organismus - ne již jako na prostý mechanismus či stroj, Tento pohled tedy souvisí s tzv. green economy, ekologickým inženýrstvím a ekologií jako business. Obzvláště z hlediska současné ekonomické krize je orientace na ekologická řešení součástí nových, post-krizových podnikatelských modelů.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
girstlová_2009_dp.pdf 995.3Kb PDF View/Open
girstlová_2009_vp.pdf 102.5Kb PDF View/Open
girstlová_2009_op.pdf 116.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account